Poročali smo že, da je epidemija covida-19 ojačala in poglobila občutke anksizonosti, saj se je pri posameznikih pojavljal raznovrstni strah npr. pred okužbo, pred boleznijo ali izgubo bližnjih, izgubo službe, finančnimi primanjkljaji… Novejša raziskava raziskovalcev New Mexico University pa je sedaj pokazala, da so posamezniki, ki so preboleli covid-19, pogosteje poročali o simptomih tesnobe, depresije ali obojega v primerjavi s tistimi, ki niso zboleli za covid-19.

Podrobne rezultate raziskave najdete tukaj.