Employee Assistance Program (EAP)

V okviru EAP je zaposlenim 24/7 na voljo brezplačna strokovna podpora pri razreševanju duševnih stisk in drugih težav, ki vplivajo na njihovo zdravje in počutje.

Employee Assistance Program (EAP)

EAP je mednarodno uveljavljena storitev, v okviru katere podjetje svojim zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom nudi brezplačno 24/7 takojšnjo psihološko podporo pri razreševanju duševnih stisk in drugih težav, ki vplivajo na njihovo zdravje in počutje.

Svetovanja

Brezplačna 24/7 telefonska, osebna, video in e-svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane.

Izobraževanja

Predstavitve EAP-ja in delavnice s področja zdravja na delovnem mestu za zaposlene in za vodstvene kadre.

Informiranje in ozaveščanje

Mesečno informiranje zaposlenih o EAP-ju in ozaveščanje o pomenu skrbi za lastno zdravje preko člankov, letakov, okrožnic, plakatov ipd.

Poročanje o koriščenosti in evalvacija

Mesečno poročanje naročniku o koriščenosti svetovanj in evalvacija EAP-ja po 1 letu izvajanja, vključno s priporočili za nadaljnje delo.

Zakaj EAP

UČINKI EAP NA ZAPOSLENE IN ORGANIZACIJO

Stres na delovnem mestu, zasebne težave, finančno stanje, osebne izgube in podobne stiske, s katerimi se posamezniki dnevno srečujejo, se pogosto prelivajo med delovnim in zasebnim življenjem. Employee Assistance Program je učinkovita rešitev za uspešno razmejevanje med delom in zasebnim življenjem ter sprotnim reševanjem stisk in opolnomočenjem za spoprijemanje z življenjskimi situacijami. Že 1-2 % koriščenost storitev EAP naredi naložbo donosno (Attridge, 2022).

Naš tim

Mreža svetovalcev

Slovenija

Mreža svetovalcev pokriva območje celotne Slovenije.

Naši svetovalci so strokovnjaki s področij psihologije, klinične psihologije, psihiatrije, psihoterapije ter socialnega dela in so usposobljeni v različnih modalitetah svetovalnega in terapevtskega dela, natančneje:

  • kratkih v rešitev usmerjenih svetovanjih (KRUS),
  • vedenjsko-kognitivni terapiji (VKT),
  • zakonski in družinski terapiji (ZDT),
  • integrativni terapiji,
  • geštalt terapiji,
  • transakcijski analizi in
  • nevrolingvističnem programiranju (NLP).

Aktualno

Čuječnost nas lahko zaščiti pred temno stranjo digitalnega dela

07.03.2024|

Študija, ki so jo izvedli na Univerzi v Nottinghamu, je pokazala, da so zaposleni, ki so na delovnem mestu bolj čuječi, bolj odporni na stres, tesnobo in preobremenitev. Čuječnost je opredeljena kot stanje zavesti, ki vključuje namerno in neobsojajočo pozornost v sedanjem trenutku. Študija je bila izvedena na zaposlenih, ki pri svojem delu večji del dela uporabljajo digitalne tehnologije. Rezultati [...]

Si želite priznanje “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025”?

29.02.2024|

Ministrstvo je razpisalo Nacionalno tekmovanje za priznanja Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025, v okviru katerega išče inovativne in učinkovite prakse preprečevanja tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki jih organizacije že izvajajo. Glede na to, da tekmovanje poteka pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2023-25: Varno in zdravo delo v digitalni dobi, si [...]

S komunikacijo do dobrega počutja na delovnem mestu

20.12.2023|

Mnogi si želimo na delovnem mestu doživeti občutek zadovoljstva, sreče in izpolnjenosti, kar ni presenetljivo, saj delu posvetimo velik del svojega življenja. Pogosto se niti ne zavedamo, kako to vpliva na naše splošno dobro počutje. Psihološko blagostanje ali dobro počutje na delovnem mestu je rezultat številnih dejavnikov, med katerimi izstopajo predvsem medosebni odnosi s sodelavci, splošna delovna klima, odnos z [...]

Vse objave

Za več informacij nas kontaktirajte.

Kontaktirate nas lahko preko kontaktnega obrazca spodaj ali na elektronskem naslovu info@iri-lj.si. Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za elektronsko ali telefonsko komunikacijo z vami.

Hvala za vaše sporočilo.
Prišlo je do napake pri pošiljanju sporočila. Prosimo poskusite kasneje.

“V okviru zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu si v družbi DRI z različnimi aktivnostmi prizadevamo za celostno skrb za zaposlene. Dobro duševno zdravje je eden od temeljev zdravja in predpogoj za uspešne, ustvarjalne in zadovoljne zaposlene. Vsi se v življenju kdaj srečamo z različnimi problemi, stiskami in izzivi, bodisi na delovnem mestu bodisi v zasebnem življenju. Zavedanje, da nam je vedno na voljo izkušen strokovnjak, ki nas bo v takem trenutku poslušal, nas usmerjal in nam svetoval, je izjemno dragoceno. Pomembno nam je, da program zagotavljanja psihološke pomoči za zaposlene EAP zagotavlja visoko strokovnost, popolno anonimnost in zaupnost ter zaposlenim ne povzroča dodatnih stroškov. Psihološka pomoč pomaga ljudem bolje razumeti njihova čustva, jim predstavi strategije za bolj učinkovito komuniciranje ali spopadanje s težavnimi situacijami. Posameznik, ki se počuti podprt in slišan, je pri delu bolj zavzet in motiviran ter lahko ključno prispeva k uspehu podjetja.”

DRI upravljanje investicij, d.o.o

“Vsakodnevne nepredvidene situacije vplivajo na vsa področja našega življenja, tudi na našo motivacijo, odnose in kakovost dela v službi. V Helios TBLUS se zavedamo, da k zdravju in dobremu počutju spada tudi stabilno duševno stanje posameznika, kjer smo naše zaposlene želeli še opolnomočiti, da lahko v zahtevnejših situacijah poiščejo pomoč, se z njimi lažje soočijo in hitreje najdejo rešitve. Tako smo se povezali z EAP. Odzivi s strani sodelavcev so pozitivni, vsak mesec jih nekaj pomoč koristi, težko pa govorimo o konkretnih rezultatih, saj vse poteka anonimno. Prepričani smo, da če smo z nudenjem psihološke pomoči pomagali eni osebi, to pozitivno vpliva tudi na druge, s katerimi ta oseba sodeluje.”

Helios TBLUS, d.o.o.

“V Novi KBM d.d. spodbujamo vsa prizadevanja, ki cenijo, podpirajo in omogočajo dobro zdravje ter počutje pri vseh zaposlenih. Pomemben del programa promocije zdravja na delovnem mestu že več let predstavlja storitev EAP. Dodano vrednost programa vidimo ne le v individualni podpori zaposlenih in njihovih družinskih članov pri razreševanju težav pri delu ali v zasebnem življenju, pač pa tudi v destigmatizaciji tovrstne oblike pomoči ter ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja.”

Nova KBM, d.d.

“V Petrolu se zavedamo, da se vsak kdaj sooči s stresom, skrbmi, tesnobo ali drugimi negativnimi občutki. Za zaposlene in njihove družinske člane smo s ciljem, da jim olajšamo doživljanje v stiskah, v letu 2020 uvedli program EAP v sodelovanju z IRI, kjer svetovanja izvajajo strokovni in usposobljeni zunanji svetovalci. Naša izkušnja njihove obljube, da izvajajo kakovostno in zaupno pomoč kadarkoli in kjerkoli, je potrjeno dobra. EAP bi priporočili vsem delodajalcem, ki prepoznavajo vrednost v celostni skrbi za svoje zaposlene. Zdravje zaposlenih je v Petrolu vrednota, vložek vanjo se povrne ne samo v nižji odsotnosti z dela, temveč tudi v zadovoljstvu, zavzetosti in motiviranosti za delo.”

Petrol d.d.

“… V Pošti Slovenije se zavedamo, da je skrb za duševno zdravje enako pomembna kot skrb za fizično zdravje, zato zaposlenim že nekaj let omogočamo brezplačno psihološko svetovanje, ki poteka v okviru mednarodno certificiranega programa EAP (Employee Assistance Program). Skrb za duševno zdravje zaposlenih pa predstavlja tudi vsebino enega izmed ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje.

… Čeprav število zaposlenih, ki poiščejo psihološko pomoč vse od leta 2018 narašča, bomo z različnimi aktivnostmi za destigmatizacijo tega občutljivega področja nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo si namreč, da bi zaposleni, ki so v stiski, še pogosteje in hitreje poiskali strokovno pomoč.”

Pošta Slovenije d.o.o.

“V Spar Slovenija d.o.o. smo za naše zaposlene iskali sistemsko in celovito rešitev, ki bi učinkovito naslavljala razvoj in krepitev psihičnega blagostanja zaposlenih, pri čemer se nam je EAP, ki direktno naslavlja upravljanje s psihosocialnimi dejavniki tveganja, zdel odličen ukrep. Hkrati nam je bilo izredno pomembno, da zaposlene obravnavamo enakovredno ter da je psihološka podpora dostopna zaposlenim iz vseh regij, kar z enim psihologom, na eni lokaciji, ne bi mogli doseči. Tudi vodjem želimo omogočiti, da se lahko s pomočjo EAP-ja obrnejo na strokovno pomoč v primeru izzivov ob vodenju večjega števila ljudi, kadar poleg delovnih obveznosti naletijo na številne življenjske zgodbe svojih zaposlenih.”

Spar Slovenija d.o.o.

Zaupajo nam

Prijava na e-novice