Zakaj izbrati nas?

V Sloveniji smo edini ponudnik, ki storitev EAP izvajamo v skladu s standardi mednarodnega (EAPA) in evropskega (EAEF) združenja strokovnjakov s področja EAP. Pri izvajanju storitev smo dolgoletni partner vodilnih globalnih ponudnikov EAP, in sicer Lyra wellbeing, CCS, Stimulus in Pulso.

Aktivno si prizadevamo opolnomočiti slovenske delodajalce pri skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih, s pomočjo kvalitetnih in celostno zasnovanih storitev, pri razvoju katerih sodelujemo s strokovnjaki s področij duševnega zdravja, medicine dela, ergonomije, varnosti in zdravja pri delu ter prava. Prav tako je naše poslanstvo ozaveščati in izobraževati širšo javnost o pomembnosti skrbi za zdravje zaposlenih, saj smo trdno prepričani, da so zaposleni največji kapital delovne organizacije in da se vlaganje v zdravje ter dobro počutje delovnim organizacijam večkratno obrestuje.

0
let izkušenj
0
držav
0+
naročnikov
0
svetovalcev
0
ur na dan

Naš tim

Katja Novak, univ. dipl. psih.

Vodja svetovalcev in skrbnica naročnikov

Katja je vodja svetovalcev in skrbi, da svetovalci svoje delo opravljajo kakovostno in odgovorno ter v skladu s Kodeksom poklicne etike psihologov. Organizira supervizije in intervizije, katerih namen je izboljšanje strokovnega delovanja ter spremljanje kakovosti svetovalnih storitev. Tudi sama že več kot 10 let deluje na svetovalnem področju pri delu s posamezniki. Prav tako sodeluje z naročniki in svetuje, kako EAP uspešno implementirati v podjetje ter promovirati med zaposlenimi. Pripravlja in izvaja predstavitve EAP-ja ter druge delavnice s področja zdravja na delovnem mestu. Izobraževala se je na področju EAP, nevrolingvističnega programiranja in kratke, v rešitev usmerjene terapije.

Julija Peklar, univ. dipl. psih.

Skrbnica naročnikov in koordinatorka EAP

Julija je v rednem stiku z naročniki in skrbi, da je EAP ustrezno implementiran v posamezno podjetje ter da se uspešno izvaja. Prav tako pripravlja in izvaja delavnice s področja zdravja na delovnem mestu, več kot 10 let pa deluje tudi na svetovalnem področju pri delu s posamezniki. Aktivno raziskuje in deluje na področjih, ki zadevajo promocijo zdravja na delovnem mestu, osebni razvoj in varovanje duševnega zdravja ter aktivno in zdravo staranje. Izobraževala se je na področju EAP, psiholoških kriznih intervencij in kratkega, v rešitev usmerjenega svetovanja.

Alenka Korez Gajšek, dipl. kult. in mag. ZDŠ

Koordinatorka mreže svetovalcev

Alenka v okviru programa EAP skrbi za koordinacijo mreže svetovalcev v Sloveniji in ostalih državah bivše Jugoslavije. Prav tako pripravlja in izvaja delavnice za različne skupine zaposlenih s področja zdravega življenjskega sloga, krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu, ipd. Že več let deluje tudi na svetovalnem področju pri delu s posamezniki, pri čemer ima opravljeno izobraževanje s področja kratkega, v rešitev usmerjenega svetovanja.

Ker je pisana beseda njena strast, svoje znanje in izkušnje rada prelije v različna strokovna, informativna ter promocijska gradiva z zgoraj navedenih področij. Izkustveno se posveča raziskovanju različnih tehnik umirjanja in sproščanja.

Monika Ficjan, dipl. biopsih.(UN), mag. psih.

Vodja izobraževanj in koordinatorka EAP

Monika v večji meri skrbi za prepoznavnost EAP-ja in promocijo naših storitev na socialnih omrežjih ter skrbi za aktualne vsebine naših spletnih strani. Posveča se tudi raziskovalnemu in aplikativnemu delu na področju promocije zdravja na delovnem mestu, pri čemer pripravlja in izvaja delavnice s področja ohranjanja in krepitve duševnega zdravja, pozitivne psihologije, učinkovite komunikacije in agilnega vodenja delovnih timov. Pridobila je certifikat s področja psihološke prve pomoči ter naziv Certified Employee Assistance Professional (EAPA).

Mateja Zorc, univ. dipl. pol.

Vodja projektov

Mateja skrbi za pripravo in izvedbo projektov s področja zdravja na delovnem mestu. Pripravlja razpisno dokumentacijo za prijavo projektov na javne razpise, sodeluje pri sestavi partnerstev za izvedbo večjih projektov in skrbi za doseganje ciljev in kazalnikov projektov. Ima večletne izkušnje z iskanjem in s selekcijo kadra, hkrati pa s svojim širokim znanjem nudi podporo vsem zaposlenim pri izvajanju administracije za vsa področja. Odlikujejo jo dobra organiziranost in strokovnost.

Katja Lorbek

HR administratorka

Katja skrbi za organiziranje in vodenje kadrovske evidence, upravlja kadrovske dokumente ter posodablja interne baze podatkov. Sodeluje tudi pri projektih, usmerjenih v promocijo zdravja na delovnem mestu. Svoje delo opravlja odgovorno, s pozitivnim pristopom, natančnostjo in zanesljivostjo.

Igor Hrast, dipl. iur.

Skrbnik trženja

Igor sodeluje pri oblikovanju marketinške politike za storitev EAP ter sodeluje pri sklepanju pogodb z novimi naročniki. Prav tako redno spremlja trende in inovacije na področju EAP v Evropi in v svetu ter posledično skrbi za razvoj EAP-ja tako v Sloveniji kot v državah bivše Jugoslavije v skladu s spreminjajočimi se potrebami trga. Skrbi tudi za povezovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja EAP-ja ter zdravja na delovnem mestu ter inštitucijami, ki delujejo na omenjenem področju z namenom izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks ter snovanja novih storitev v okviru EAP in novih projektov.

Si želite sodelovati z nami?

Pridružite se nam!

V našem timu in/ali mreži svetovalcev odpiramo prostor za nove svetovalce, zunanje sodelavce, praktikante ali druge strokovne sodelavce. Če bi se želeli pridružiti našemu timu in sodelovati z nami, kliknite na spodnji gumb in se nam oglasite v e-nabiralnik.

Veselimo se sodelovanja.

Pišite nam!

Mreža svetovalcev

Slovenija

Mreža svetovalcev pokriva območje celotne Slovenije.

Naši svetovalci so strokovnjaki s področij psihologije, klinične psihologije, psihiatrije, psihoterapije ter socialnega dela in so usposobljeni v različnih modalitetah svetovalnega in terapevtskega dela, natančneje v:

 • kratkih v rešitev usmerjenih svetovanjih (KRUS),
 • vedenjsko-kognitivni terapiji (VKT),
 • zakonski in družinski terapiji (ZDT),
 • integrativni terapiji,
 • geštalt terapiji,
 • transakcijski analizi in
 • nevrolingvističnem programiranju (NLP).

Tujina

Storitev EAP izvajamo tudi širše, pri čemer imamo mrežo izkušenih svetovalcev vzpostavljeno v/na:

 • Bosni in Hercegovini,
 • Črni gori,
 • Hrvaškem,
 • Severni Makedoniji in
 • Srbiji.

Zaupajo nam