Zakaj izbrati nas?

0
let izkušenj
0
držav
0+
naročnikov
0
svetovalcev
0
ur na dan

Naš tim

Katja Novak, univ. dipl. psih.

Vodja svetovalcev in skrbnica naročnikov

Katja je vodja svetovalcev in skrbi, da svetovalci svoje delo opravljajo kakovostno in odgovorno ter v skladu s Kodeksom poklicne etike psihologov. Organizira supervizije in intervizije, katerih namen je izboljšanje strokovnega delovanja ter spremljanje kakovosti svetovalnih storitev. Tudi sama že več kot 10 let deluje na svetovalnem področju pri delu s posamezniki. Prav tako sodeluje z naročniki in svetuje, kako EAP uspešno implementirati v podjetje ter promovirati med zaposlenimi. Pripravlja in izvaja predstavitve EAP-ja ter druge delavnice s področja zdravja na delovnem mestu. Izobraževala se je na področju EAP, nevrolingvističnega programiranja in kratke, v rešitev usmerjene terapije.

Julija Peklar, univ. dipl. psih.

Skrbnica naročnikov in koordinatorka EAP

Julija je v rednem stiku z naročniki in skrbi, da je EAP ustrezno implementiran v posamezno podjetje ter da se uspešno izvaja. Prav tako pripravlja in izvaja delavnice s področja zdravja na delovnem mestu, več kot 10 let pa deluje tudi na svetovalnem področju pri delu s posamezniki. Aktivno raziskuje in deluje na področjih, ki zadevajo promocijo zdravja na delovnem mestu, osebni razvoj in varovanje duševnega zdravja ter aktivno in zdravo staranje. Izobraževala se je na področju EAP, psiholoških kriznih intervencij in kratkega, v rešitev usmerjenega svetovanja.

Alenka Korez Gajšek, dipl. kult. in mag. ZDŠ

Koordinatorka mreže svetovalcev

Alenka v okviru programa EAP skrbi za koordinacijo mreže svetovalcev v Sloveniji in ostalih državah bivše Jugoslavije. Prav tako pripravlja in izvaja delavnice za različne skupine zaposlenih s področja zdravega življenjskega sloga, krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu, ipd. Že več let deluje tudi na svetovalnem področju pri delu s posamezniki, pri čemer ima opravljeno izobraževanje s področja kratkega, v rešitev usmerjenega svetovanja.

Ker je pisana beseda njena strast, svoje znanje in izkušnje rada prelije v različna strokovna, informativna ter promocijska gradiva z zgoraj navedenih področij. Izkustveno se posveča raziskovanju različnih tehnik umirjanja in sproščanja.

Monika Ficjan, dipl. biopsih.(UN), mag. psih.

Strokovna sodelavka za področje digitalnega marketinga in PR

Monika v večji meri skrbi za prepoznavnost EAP-ja in promocijo naših storitev na socialnih omrežjih ter skrbi za aktualne vsebine naših spletnih strani. Posveča se tudi raziskovalnemu in aplikativnemu delu na področju promocije zdravja na delovnem mestu, pri čemer pripravlja in izvaja delavnice s področja ohranjanja in krepitve duševnega zdravja, pozitivne psihologije, učinkovite komunikacije in agilnega vodenja delovnih timov. Pridobila je certifikat s področja psihološke prve pomoči ter naziv Certified Employee Assistance Professional (EAPA).

Mateja Zorc, univ. dipl. pol.

Vodja projektov

Mateja skrbi za pripravo in izvedbo projektov s področja zdravja na delovnem mestu. Pripravlja razpisno dokumentacijo za prijavo projektov na javne razpise, sodeluje pri sestavi partnerstev za izvedbo večjih projektov in skrbi za doseganje ciljev in kazalnikov projektov. Ima večletne izkušnje z iskanjem in s selekcijo kadra, hkrati pa s svojim širokim znanjem nudi podporo vsem zaposlenim pri izvajanju administracije za vsa področja. Odlikujejo jo dobra organiziranost in strokovnost.

Katja Lorbek

HR administratorka

Katja skrbi za organiziranje in vodenje kadrovske evidence, upravlja kadrovske dokumente ter posodablja interne baze podatkov. Sodeluje tudi pri projektih, usmerjenih v promocijo zdravja na delovnem mestu. Svoje delo opravlja odgovorno, s pozitivnim pristopom, natančnostjo in zanesljivostjo.

Igor Hrast

Skrbnik trženja

Igor sodeluje pri oblikovanju marketinške politike za storitev EAP ter sodeluje pri sklepanju pogodb z novimi naročniki. Prav tako redno spremlja trende in inovacije na področju EAP v Evropi in v svetu ter posledično skrbi za razvoj EAP-ja tako v Sloveniji kot v državah bivše Jugoslavije v skladu s spreminjajočimi se potrebami trga. Skrbi tudi za povezovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja EAP-ja ter zdravja na delovnem mestu ter inštitucijami, ki delujejo na omenjenem področju z namenom izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks ter snovanja novih storitev v okviru EAP in novih projektov.