Psihološka prva pomoč je pomoč, ki jo nudimo osebi z duševno težavo ali stisko, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali se stiska ne razreši.

Ključni elementi psihološke prve pomoči so prepoznava, razumevanje in pomoč osebi, ki je v duševni stiski.

Namen delavnice je kadrovike, vodje in druge zaposlene usposobiti ter opolnomočiti za psihološko prvo pomoč na delovnem mestu, da bodo lahko kompetentno in z razumevanjem pristopili do zaposlenih s težavami v duševnem zdravju, se z njimi pogovorili in jih vzpodbudili k iskanju ustrezne strokovne pomoči.

Program

Predavateljici


Katja Novak
univ. dipl. psih.


Alenka Korez Gajšek
mag. ZDŠ, dipl. kult.

Za izvedbo delavnice v vašem podjetju nas kontaktirajte