Izgorevanje predstavlja proces izčrpavanja na duševnem, telesnem in čustvenem področju, ki lahko privede do izgorelosti. Le – ta se kaže kot zlom na telesnem in duševnem področju. Takrat človek ni sposoben delati in sprejemati odločitev, je dalj časa potrt, popolnoma brez energije. Posameznik običajno izgoreva več let, preden nastopi izgorelost.

Delovna izčrpanost je po navadi posledica pretiranega dela zaradi prezahtevnih delovnih okoliščin, ne smemo pa je enačiti z izgorevanjem. Delovna izčrpanost sicer lahko vodi v različne bolezni povezane s stresom, ne pa do zloma, ki je značilen za izgorelost.

Če bi želeli vodstvene kadre ali druge zaposlene v svojem podjetju izobraziti s področja duševnega zdravja ali jim ponuditi strokovno podporo v primeru duševnih stisk, nas kontaktirajte.