Izpolnite lestvico, ki jo najdete na tej povezavi in preverite, kakšno je vaše finančno dobro počutje in ali morebiti doživljate finančni stres.

Finančno dobro počutje ima lahko za posameznike različne pomene, vendar običajno vključuje občutek finančne varnosti in svobodo izbire. Ponavadi ga občutimo, ko sproti izpolnjujemo svoje finančne obveznosti ter lahko varčujemo prihranke za naše dolgoročne in kratkoročne cilje. Kadar naše finance navedenega ne zagotavljajo, lahko doživljamo t.i. finančni stres, ki predstavlja neravnovesje med posameznikovimi finančnimi viri ter njegovim psihofizičnim počutjem.

Raziskave kažejo, da je denar ključni vzrok stresa za kar 2 od 3 posameznikov. Prav tako 42 % zaposlenih priznava, da so zaradi zasebnih finančnih zadev pri delu pogosto raztreseni.

Finančni nasvet v okviru Employee Assistance Program (EAP) ter individualna psihološka svetovanja, ki so na voljo vašim zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom, lahko pomembno opolnomočijo posameznike in družine za učinkovito upravljanje s financami ter s tem povišajo finančno dobro počutje. Prav tako v okviru delavnic za zaposlene izvajamo delavnice, kjer zaposleni spoznavajo kateri so viri finančnega stresa in kako zagotoviti večjo kontrolo nad svojimi financami in tako zmanjšati finančne skrbi. Finančni stres namreč pomembno vpliva na posameznikovo zdravje in dobro počutje, slednje pa tudi na produktivnost pri delu.