Tehnostres je opredeljen kot stres, ki ga povzroča uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Pri tem ne gre za to, da bi bilo nekoga strah uporabljati novo tehnologijo ali da ima težave s prekomerno uporabo tehnologije. Gre za težave s prilagajanjem na uporabo IKT.

Tehnostres povzročajo dejavniki, dogodki, ali zahteve okolja, ki jih imenujemo tehnostresorji, mednje pa spada tehnopreobremenjenost, tehnovdor, tehnokompleksnost, tehnonegotovost ter tehnoogroženost.

Natančnejše opredelitve tehnostresorjev ter kako ti vplivajo na duševno zdravje zaposlenih, preberite v članku na tej povezavi.