Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal statistično publikacijo z naslovom »Nekemične zasvojenosti v Sloveniji«, kjer so predstavljeni nacionalno-reprezentativni podatki o zasvojenosti z internetom, videoigrami in igrami na srečo pri prebivalcih Slovenije med 15. in 64. letom starosti.

Kakšne so ugotovitve raziskave si oglejte v publikaciji na tej povezavi.