Nezavedna pristranost je, kot že ime pove, nezaveden proces hitrega vrednotenja določene osebe, dejanja ali pojava. Ljudje smo po svoji naravi pristranski, vendar pa so naše vrednostne sodbe pogoste netočne, kar jih naredi še toliko bolj nevarne. Nezavedna pristranost je tako del našega vsakdanjega življenja, zato je prisotna tudi na našem delovnem mestu. V pričujočem video posnetku si oglejte, kaj je nezavedna pristranost, kako se kaže na delovnem mestu ter kako se lahko trudimo zmanjšati njen vpliv na naše odločitve.