Izpolnite lestvico, ki jo najdete na tej povezavi in preverite ali ste doživeli posttravmatsko rast in na katerih področjih je bila le-ta najmočnejša.

Posttravmatska rast je pozitivna psihološka sprememba, ki sledi boju z zahtevnimi življenjskimi okoliščinami. Je način, kako najti nek namen v bolečini, ki jo doživljamo in možnost pogledati onkraj trpljenja.

Travmatične ali stresne okoliščine predstavljajo situacije kot so smrt bližnje osebe, samomor sodelavca, razpad partnerske zveze ali zakona, izguba službe, doživljanje težke bolezni ipd.

Raziskave kažejo, da od 30 do 70 % posameznikov, ki so bili izpostavljeni travmatičnemu ali močno stresnemu dogodku, doživi posttravmatsko rast.

Individualna psihološka svetovanja ali krizni debreifingi v okviru Employee Assistance Program vašim zaposlenim nudijo ustrezno podporo in razbremenitev po travmatičnih ali stresnih dogodkih na delu ali v zasebnem življenju. Ustrezen strokovni odziv ob nepričakovanih življenjskih situacijah pomaga pri soočanju z njimi, učinkoviti predelavi čustev in tako spodbuja posttravmatsko rast pri posameznikih. Slednje pomembno pozitivno vpliva tudi na klimo v podjetju, zavzetost pri delu in pripadnost podjetju.