Rezultati Raziskave o delu na domu, ki jo je v letu 2021 izvedlo Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju z dr. Franca in dr. Domadenik so pokazali, da si zaposleni v povprečju želijo dva dni na teden delati na daljavo. Zato bodo podjetja, ki ponujajo hibridne oblike dela, na trgu dela privlačnejša in bodo privabila zavzete zaposlene.

Pri uvajanju hibridnih načinov dela je lahko v pomoč tudi Employee Assistance Program, kamor se lahko po podporo obrnejo zaposleni, ki imajo na primer težave z razmejevanjem dela in zasebnega življenja ali pa vodje, ki se težko spopadajo z vodenjem in organiziranjem dela na daljavo.