Zavarujemo se za primere, za katere si ne želimo, da bi se zgodili, a vendar to naredimo, za vsak slučaj. Da smo bolj varni in mirni v primeru nezgode, nesreče, poškodbe.

Glede na to, da v službi povprečno preživimo 33,3 % dneva, 252 dni na leto in da po podatkih NIJZ iz leta v leto narašča tako število primerov, število izgubljenih koledarskih dni kot tudi povprečno trajanje bolniške odsotnosti iz razloga duševnih in vedenjskih motenj, je smiselno, preudarno in odgovorno ustrezno (za)varovati tudi duševno zdravje zaposlenih.

Z mag. Miranom Pustoslemškom, dr. med. specialistom psihiatrije in kadrovico Matejo Horvat Zakrajšek iz podjetja Spar Slovenija d.o.o. se bomo pogovarjali o pomenu varovanja duševnega zdravja zaposlenih ter dokazano učinkovitih pristopih na navedenem področju.

Udeležba na spletnem dogodku je brezplačna, potrebna je le predhodna prijava na tej povezavi.
Dan pred dogodkom boste na elektronski naslov prejeli povezavo do dogodka v Zoomu.