1.10. obeležujemo mednarodni dan starejših, pri čemer moramo spregovoriti o tem ali želimo biti dolgoživa družba ali starajoča se družba. Dr. Borut Stražišar v aktualnem članku, kot tri najvidnejše primere družbenega in sistemskega nerazumevanja starosti, navaja digitalno bančništvo, neprimerno urejenost bivalnega okolja in pa neprilagajanje delovnega okolja.

V Sloveniji je 21 % prebivalcev starih 65 let ali več. Od teh je le 3,2 % še zmeraj delovno aktivnih, demografski trendi pa kažejo, da bo v bližnji prihodnosti za vzdržnost gospodarstva, pokojnin in trga dela potrebno povečevati stopnjo delovno aktivnih prebivalcev tudi po zakonsko določeni starostni meji za upokojitev.

V okviru projekta POLET je bila vzpostavljena nacionalna strateška spletna platforma ZALET, kjer lahko delodajalci najdejo informacije, gradiva in podporna orodja, da zagotovijo varne in zdrave delovne pogoje ter učinkovito naslavljajo področje aktivnega in zdravega staranja v podjetjih.