Organizacije lahko raznolikost in vključenost spodbujajo s sprejemom politik in strategij, določitvijo jasnih ciljev raznolikosti za organizacijo in za vse oddelke, pripravo akcijskega načrta za implementacijo ukrepov za spodbujanje raznolikosti in vključenosti (npr. usposabljanja za vodje in zaposlene, stalni pogovori o nediskriminatornih praksah), izboljšanjem praks zaposlovanja in napredovanja (npr. preoblikovanje opisov delovnih mest, da bodo bolj privlačna za različne kandidate) ter spodbujanjem spoštljive in odprte komunikacije.

Naša sodelavka Alenka Korez Gajšek je uspešno zaključila večmesečno izobraževanje v okviru projekta “Workplace Inclusion Champion – WIC”, ki ga s podporo Evropske komisije, izvaja Listina raznolikosti. Izobraževanje je udeležencem zagotovilo znanje in uporabna orodja na področju enakega vključevanja oseb z invalidnostjo, skupnosti LGBTQ+, žensk, starejših oseb ter poudarilo prednosti, ki jih te skupine zaposlenih prinašajo delovni organizaciji. Če v vaši organizaicji potrebujete pomoč pri spodbujanju raznolikosti in vključenosti, nas kontaktirajte.