1. Vključenost zaposlenih

Vključenost zaposlenih v oblikovanje in načrtovanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu poviša zanimanje, angažiranost in sodelovanje v ukrepih. Vključenost krepi psihološko varnost, ki je ključna za razvoj organizacijske kulture.

2. Podpora vodstva

Podpora vodstva je več kot samo spodbujanje zaposlenih k sodelovanju v ukrepih. Na potrebah temelječa promocija zdravja na delovnem mestu jasno odraža kulturo delovnega okolja ter vrednost zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

3. Prilagojen pristop

Težava univerzalnega pristopa je, da predpostavlja, da so dejavniki duševnega zdravja in dobrega počutja enaki za vse. Zato ne prinaša rezultatov. Ukrepi promocije zdravja morajo biti prilagojeni posamezni organizaciji, delovnemu mestu in specifičnim skupinam zaposlenih.

4. Jasni cilji

Ali veste kaj točno si želite doseči? Samo jasni cilji so lahko dober temelj za načrtovanje ukrepov, hkrati pa povečajo verjetnost, da bodo ukrepi postali del dolgoročne strategije.

5. Zagotavljanje virov

Ustrezna skrb za duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih zahteva finančne, kadrovske in časovne vire. Vložek se organizaciji večkratno povrne.