V začetku marca je poslanec Dean Russell v britanskem parlamentu predstavil predlog zakona, ki bi zagotavljal, da bo v vsaki organizaciji prisoten posameznik z znanjem iz psihološke prve pomoči. Glede na naraščajoče težave v duševnem zdravju meni, da bi duševnemu zdravju zaposlenih morali posvečati prav toliko pozornosti kot telesnemu zdravju. V Sloveniji Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu iz leta 2006 že nalaga delodajalcem, da mora v vsaki delovni izmeni, v vsaki krajevno ločeni enoti, biti prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Ker je ravno letos Slovensko leto duševnega zdravja se nadejamo, da bo tudi slovenska zakonodaja prepoznala pomembnost ustrezne skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu.

Vi pa lahko za duševno zdravje svojih zaposlenih posrbite že danes. V okviru izvajanja interaktivnih delavnic vam ponujamo tudi delavnico Psihološka prva pomoč na delovnem mestu, ki v štirih modulih usposobi in opolnomoči vodje, da lahko kompetentno in z razumevanjem pristopijo do zaposlenih s težavami v duševnem zdravju, se z njimi pogovorijo in jih vzpodbudijo k iskanju ustrezne strokovne pomoči.

Za ponudbo nas kontaktirajte.