Implementacija novih nadzornih sistemov za varnost in zdravje pri delu (VZD), kot so kamere, aplikacije, prenosne pametne naprave ipd., lahko naredijo delovna mesta varnejša. Njihov uspeh je po navadi odvisen od točnosti informacij in podatkov, ki jih zbirajo in analizirajo, zato je v prvi vrsti pomembno delodajalce in delavce usposobiti za ravnanje z napravami in opremiti z informacijami, ki jim omogočijo pretehtati prednosti in slabosti.

V novih poročilih EU-OSHA si oglejte izzive in priložnosti, ki jih prinašajo digitalni nadzorni sistemi ter najboljše prakse za uspešno implementacijo novih sistemov na delovna mesta: