Ob koncu projekta OMRA – Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja, katerega poglavitni cilj je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladovati motnje razpoloženja, je izšla monografija z naslovom »OD SEZNANJENOSTI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU DO UČINKOVITEGA ODZIVANJA Z MANJ STIGME: Zdaj je čas, da znanje prenesemo v prakso!«. Monografija oz. priročnik navaja, da slaba prepoznava osebnostnih motenj tako v laični kot tudi strokovni javnosti, vpliva na neustrezno odzivanje nanje, manjšo pripravljenost iskanja pomoči in večjo stigmo, kar samo še dodatno poglablja stisko tako oseb z osebnostno motnjo, kakor njihovih bližnjih in s tem nakazuje na pomen izvajanja raznolikih aktivnosti za izboljšanje pismenosti o duševnem zdravju.

Če bi želeli v svojem podjetju celovito pristopiti k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih, nas kontaktirajte.