Psihološka prva pomoč je opredeljena kot osnovna pomoč, ki jo nudimo osebi v duševni stiski, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali se stiska ne razreši. Njen namen je zmanjšati simptome stiske, ponuditi takojšnjo podporo in spodbuditi posameznika k iskanju ustrezne strokovne pomoči. Da bi bila psihološka prva pomoč učinkovita, morajo tisti, ki jo nudijo, biti usposobljeni in imeti znanje o tem, kako pristopiti k osebi v stiski, kako z njo komunicirati in kako nuditi podporo, ne da bi posamezniku škodovali ali ga dodatno travmatizirali. Znanja iz psihološke prve pomoči postajajo vedno bolj pomembna tudi v delovnem okolju. Predvsem vodje so tisti, ki bi jim znanje psihološke prve pomoči prišlo prav pri prepoznavanju znakov duševnih stisk ter pri pogovoru z zaposlenim v stiski.

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 5. oktobra 2023, med 8:30 in 9:30 uro pridružite na brezplačnem webinarju o psihološki prvi pomoči na delovnem mestu.

Na webinarju bosta psihologinji Maša Androjna iz Profila d.o.o. in Katja Novak iz IRI LJ govorili o tem, kaj je prva psihološka pomoč in zakaj je pomembno, da so vodje v delovnih organizacijah usposobljeni in opolnomočeni za nudenje prve psihološke pomoči.

Udeležba na webinarju je brezplačna, potrebna je le predhodna prijava na tej povezavi.

Na webinar se lahko prijavita največ dva posameznika iz istega podjetja oziroma organizacije.

Dan pred webinarjem boste na elektronski naslov prejeli povezavo do dogodka v Zoomu.