Evropska komisija je na začetku junija 2023 predstavila celovit pristop za ukrepanje na področju duševnega zdravja, ki vključuje dvajset različnih pobud za izboljšanje razmer na tem področju v EU. Za njihovo izvajanje bo v različnih finančnih instrumentih na voljo 1,23 milijarde evrov evropskih sredstev, pri čemer bodo posebna sredstva namenjena tudi ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja na delovnem mestu.

Ta pristop je prvi in pomemben korak za izenačitev duševnega zdravja s fizičnim in za zagotovitev novega, medsektorskega pristopa k vprašanju duševnega zdravja.

Podrobnosti najdete v dokumentu na tej povezavi.