Študija, ki so jo izvedli na Univerzi v Nottinghamu, je pokazala, da so zaposleni, ki so na delovnem mestu bolj čuječi, bolj odporni na stres, tesnobo in preobremenitev.

Čuječnost je opredeljena kot stanje zavesti, ki vključuje namerno in neobsojajočo pozornost v sedanjem trenutku.

Študija je bila izvedena na zaposlenih, ki pri svojem delu večji del dela uporabljajo digitalne tehnologije. Rezultati študije nakazujejo, da morajo organizacije razmisliti o tem, kako poleg psihosocialnih in fizičnih tveganj, zaposlene obvarovati tudi pred digitalnimi nevarnostmi. Na delovnih mestih, kjer zaposleni v večji meri uporabljajo digitalno tehnologijo, morajo le-to uporabljati čuječe in samozavestno. Slednje postaja pomembno predvsem pri omogočanju varnega delovnega okolja v oziru na aktualne delovne pogoje, ki vse pogosteje zajemajo tehnologije, delo na daljavo ipd.

Priporočljivo je, da delodajalci svoje zaposlene izobražujejo in ozaveščajo o praksah čuječnosti, tehnostresu ter načinih kako lahko sami zaščitijo svoje duševno in telesno zdravje.

V našem katalogu delavnic najdete aktualne delavnice, s katerimi vam lahko pomagamo pri ozaveščanju in psihoedukaciji zaposlenih:

  • S čuječnostjo do notranje mirnosti
  • Zavarujmo se pred izčrpanostjo in izgorelostjo
  • Kako učinkovito nad tehnostres?
  • Kako se otresti raztresenosti?
  • Priložnosti in izzivi digitalizacije

Delavnice lahko izvedemo v živo ali v online obliki. Lahko si izberete enkratno ponovitev delavnice ali izberete paket delavnic.

Kontaktirajte nas za prilagojeno ponudbo!