Glede na novo poročilo »Mind, Body, and Wallet« obstaja velika vrzel med tem, kar delodajalci mislijo, da počnejo in rezultati, ki jih vidijo zaposleni na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Omenjena študija družbe Guardian Life Insurance je pokazala, da morajo delodajalci izboljšati skrb za splošno zdravje in dobro počutje svojih zaposlenih.

Pri celostni skrbi za telesno in duševno dobro počutje zaposlenim lahko delodajalcem pomembno pomaga storitev Employee Assistance Program.