S povečanjem deleža zaposlenih, ki delo opravljajo na daljavo, se povečuje tudi število IKT orodij, ki nam pomagajo delo opravljati. S tem pa se nenehno povečuje tudi količina informacij, s katerimi ima posameznik opravka. Odgovore na vprašanja, kako določimo, katere informacije so nujne, kaj je informacijska utrujenost in kako lahko obvladujemo prenasičenost z informacijami, lahko najdete v v članku naše sodelavke Katje Novak z naslovom »Ko je informacij preveč«, ki je bil objavljen v HRM reviji, št. 40, jun/jul 2022, letnik 8.