Šolski delavci, predvsem šolske svetovalne službe v času po koroni zaznavajo več stisk otrok in mladostnikov, prav tako je večje povpraševanje po pedopsihiatričnih in klinično-psiholoških storitvah, zdravniki pa opažajo kar od 20 do 30 % več duševnih motenj. Stiske se prav tako, v primerjavi z nekaj leti nazaj, pri otrocih pojavljajo bolj zgodaj, najpogosteje pa opažajo osamljenost, težave s socialnim vključevanjem, motnje hranjenja in tudi samomorilnost. Strokovnjaki opažajo, da je v vzroku nastanka vedno več ključnih faktorjev, saj opažajo, da so porušeni vsi odnosi – v družini, v šoli in med vrstniki, kar kliče po zahtevni, kompleksni, interdisciplinarni in vključujoči obravnavi. Pri duševnem zdravju otrok in mladostnikov enega izmed pomembnejših varovalnih dejavnikov predstavljajo starši, pri čemer morajo z otroki preživljati kvaliteten čas, ob skupnih aktivnostih, pri čemer otroku nudimo možnost za pogovor in sprotno razreševanje stisk in pa tako hitreje opazimo spremembe v vedenju in razpoloženju.

 Povzeto po članku, z naslovom »Vidimo odnose, v katerih je porušeno praktično vse«, objavljenem 7.1.2023 v Večeru.

Employee Assistance Program (EAP), zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom (torej tudi partnerjem in otrokom), nudi 24/7 dostop do psihološke pomoči. S pomočjo strokovnjaka lahko posameznik naslovi lastne stiske, prav tako pa se opolnomoči za podporo družinskemu članu, ki se morebiti spopada s težavami v duševnem zdravju. Naj vaše podjetje stopi korak bližje ustreznim preventivnim ukrepom na področju duševnega zdravja