V zadnjih nekaj letih so delodajalci v večji meri ugotovili, da morajo zaščititi duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih ter ta prizadevanja vključiti v programe za privabljanje in zadrževanje kadra. Psiholog dr. Daniel Selling je predstavil trende duševnega zdravja, ki bodo zaznamovali delovna mesta v prihajajočem letu:

–          Duševno zdravje bo ostalo v ospredju in v glavni sredici delovnega okolja. Zaposleni si namreč želijo delati v podjetju, ki skrbi za njihovo dobro počutje, na zadržanje kadra pa lahko pomembno vpliva omogočanje dostopa do strokovnih storitev, do katerih drugače nimajo dostopa ali so soočeni z dolgimi čakalnimi dobami.

–          Hibridno delo ostaja, saj zagotavlja fleksibilnost ter s tem lažje usklajevanje med delom in zasebnim življenjem, kar pa prispeva k zadovoljstvu in produktivnosti zaposlenih.

–          Zaposleni bodo delali krajši delovni čas. V podjetjih, kjer že uvajajo krajši delovni čas (6-urni delavnik, 4-dnevni delovni teden…), je to njihova konkurenčna prednost. Tudi v ostalih podjetjih, ki bodo želela zadržati svoj kader, se bodo morali prilagoditi novim trendom in željam zaposlenih. Krajši delovni čas na duševno zdravje ugodno vpliva, saj zagotavlja boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, izboljša osredotočenost in produktivnost zaposlenih, viša zadovoljstvo in izboljšuje telesno zdravje.