Ukrajinska kriza v posameznikih sproža različne občutke, lahko poglablja občutke tesnobnosti in negotovosti, saj so ljudje žalostni in zaskrbljeni, negotovi pred prihodnostjo.

Pomembno je, da tudi delovne organizacije svojim zaposlenim pokažejo, da jim je mar za dogajanje in da razumejo pomisleke in stiske zaposlenih.
Kako pa lahko organizacije to storijo?
– Prioriteta mora biti varnost in zaščita zaposlenih, predvsem v podjetjih, ki sodelujejo z ukrajinskimi ter podjetji, ki zaposlujejo večje število zaposlenih iz bližnjih območij.
– Vodijo odprto komunikacijo in povprašajo zaposlene, kakšen vpliv imajo trenutni dogodki nanje.
– Navedejo seznam organizacij, ki sprejemajo in ponujajo pomoč na ogroženih območjih, da so zaposleni seznanjeni, kako lahko pomagajo, če bi želeli.
– Ponudijo socialno oporo in druge vire za krepitev duševnega zdravja zaposlenih, npr. Employee Assistance Program.