V marcu smo sodelovali na spletnem dogodku z naslovom “Duševno zdravje na delovnem mestu”, kjer so različni strokovnjaki z omenjenega področja predstavili različne vidike duševnega zdravja na delovnem mestu. Dogodek se lahko pohvali z visokim številom udeležencev kar še bolj nakazuje na pomembnost te tematike in zanimanje za to področje.

Z vami delimo pomembne točke iz vsebine omenjenega dogodka:
– zdravje ni zgolj odsotnost bolezni;
– 38 % slovenskih delavcev meni, da delo v glavnem negativno vpliva na njihovo zdravje, pri čemer smo v EU močno nad povprečjem;
– v Sloveniji je skrb za psihološko varnost sicer že uzakonjena, ampak se skriva pod imenom promocija zdravja na delovnem mestu, ki je delodajalci v praksi pogosto ne izvajajo po priporočilih ali zahtevah;
– pri vpeljavi ukrepov je pomembno, da so ti ustrezno načrtovani, temeljijo na analizi potreb in se prilagajajo specifičnim potrebam organizacij;
– podjetja še vedno premalo vlagajo v programe duševnega zdravja;
– pri posameznikih, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju so pogosto prisotni t.i. opozorilni znaki, na katere smo lahko pozorni vsi, tako vodje kot sodelavci (npr. spremembe v vedenju, čustvovanju in mišljenju, pretiran negativen pogled na svet in situacije, velika mera sarkazma ali cinizma, nezmožnost odklopiti delo v zasebnem času, pretirana odzivnost in občutljivost,…).