V Sloveniji delavcu ob izgubi bližnje osebe pripada t.i. plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin, pogovorno pa pogosto govorimo o dodatnih ali izrednih dnevih dopusta. Delodajalec lahko tako zaposlenemu odredi do 7 dni plačane odsotnosti. Lepa gesta delodajalca je tudi izraz sočutja s cvetjem in sožaljem. Pomembno je razumeti, da se posamezniki v času žalovanja s težavo skoncentrirajo na kakršna koli opravila, poleg urejanja vsega potrebnega ob izgubi pa potrebujejo tudi čas za počitek in žalovanje samo.

Proces žalovanja je že sam po sebi težak in posamezniku lahko pomaga podpora strokovnjaka v okviru Employee Assistance Program.