Podatki v ZDA kažejo, da:

 • 40 % posameznikov, ki trpijo za simptomi depresije ali anksioznosti, v letu 2022, niso prejeli strokovne pomoči,
 • 60 % strokovnjakov za duševno zdravje ne sprejema novih klientov,
 • 32 % zaposlenih, katerih otroci se soočajo s težavami v duševnem zdravju, namerava zapustiti svojega delodajalca,
 • 52 % vodij poroča o tem, da se čutijo usposobljene ali imajo sredstva za ustvarjanje podpornega delovnega okolja,
 • 64 % vodij poroča, da njihovo duševno zdravje vpliva na sposobnost opravljanja svojega dela,
 • 39 % zaposlenih med top 3 stresorje uvršča z delom povezan stres in izgorelost,
 • 48 % zaposlenih poroča, da je finančni stres faktor, ki najmočneje vpliva na njihovo duševno zdravje.

KAJ LAHKO STORIMO?

 1. Poslušajte svoje zaposlene in spodbujajte dialog o duševnem zdravju.
 2. Zagotovite dostop do učinkovite in hitre strokovne pomoči (npr. EAP).
 3. Pomagajte pri dostopu do strokovne pomoči tudi v primerih duševnih motenj.
 4. Spodbujajte duševno zdravje tako zaposlenih staršev, kot njihovih družin, specifično otrok.
 5. Usposobite vodje za nudenje psihološke prve pomoči in spodbujanje varnega in zdravega delovnega okolja.

Prijavite svoje zaposlene na delavnico Psihološka prva pomoč na delovnem mestu!