Poklicni barometer je kvalitativna raziskava, ki jo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije izvajajo enkrat na leto. Cilj je opredeliti predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih v naslednjem letu.

Za leto 2024 se za kar 109 poklicev napoveduje primanjkljaj kadra, kar pomeni, da bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. V primerjavi z lanskim letom se je ta skupina povečala kar za 10 poklicev. Zgolj 39 skupin poklicev bo v ravnovesju med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela, 35 poklicev pa bo izkazovalo presežek kadra glede na oceno potreb dela.

Preverite katere poklici so se znašli v navedenih treh skupinah na tej povezavi.