Vsako uspešno podjetje se zaveda, da je ena najpomembnejših in prednostnih nalog skrb za zaposlene, ki so gonilo podjetja. V spreminjajočem se delovnem okolju in trgu dela pa zgolj delovni pogoji in plačilo nista več ključna dejavnika, ki določata zavzetost, zdravje in produktivnost. Med ključne dejavnike modernih delovnih okolij se danes uvrščajo še:

1.            Telesno zdravje – vključno z ozaveščanjem in aktivnostmi na področju gibanja, zdrave prehrane in počitka.

2.            Čustvena stabilnost – je temelj uspešnega obvladovanja stresa in prilagajanja spremembam, zato je zaposlene potrebno naučiti strategij obvladovanja stresa, nadzorovanja in izražanja čustev ter spopadanja s poslovnimi in osebnimi izzivi.

3.            Finančno blagostanje – veščine učinkovitega upravljanja financ zaposlenim pomagajo pri osebni finančni varnosti (varčevalni načrti, finančni cilji ipd.), prav tako pa pri uspešnem poslovanju v vašem podjetju.

4.            Socialne interakcije – vodja mora skrbeti za zagotavljanje pozitivne kulture,  ustvarjanje podporne mreže sodelavcev in biti vzor dobre asertivne komunikacije.

5.            Duhovnost – v smislu vrednot in namena podjetja, ki dajejo pomen in usmeritev zaposlenim (dobrodelnost ipd.).

6.            Okoljska varnost – delovno okolje mora zaposlenim predstavljati varno in prijetno mesto, z občutkom reda in harmonije, prav tako pa dodano vrednost predstavlja skrb za širša svetovna družbena in okoljska vprašanja (globalno segrevanje, vključenost ipd.).

7.            Zadovoljstvo pri delu – podjetje mora zaposlenim zagotavljati vire in usposabljanja, da bodo lahko bolje opravljali svoje delo, prav tako pa pokazati, da je njihovo delo cenjeno.

8.            Intelektualna stimulacija – zaposleni se naj nenehno učijo novih stvari, dovolite, da delijo svoje talente preko mentoriranja drugih zaposlenih in jim zagotavljajte povratne informacije na njihovo razmišljanje, ideje in delo.

Ustvarjanje in vzdrževanje visoko produktivne in angažirane ekipe se precej razlikuje od ustvarjanja in vzdrževanja inovativne rešitve. Kontaktirajte nas za pomoč.