Sodelavki Katja Novak in Julija Peklar sta na konferenci XXI EAEF, ki je letos potekala v Luksemburgu, izvedli interaktivno delavnico, na kateri sta z udeleženci odkrivali skriti potencial na področju EAP s pomočjo kart Points of You®. Karte so lahko zelo koristno orodje, ki se lahko široko uporabljajo, kadar želite v praktično in ciljno usmerjeno okolje vnesti globino in vpogled. Karte lahko prikazujejo slike, abstraktne oblike, pokrajine, grafe odnosov, besede, citate, vprašanja, silhuete itn. Metafore, znaki in slike, prikazane na kartah, nam pomagajo znižati obrambne mehanizme, zato lahko pogledamo na tisto, kar je bilo prisiljeno ostati skrito. Način pridobivanja je preko projekcije, saj oseba lastnosti nezavednega pripisuje predmetom na zunaj.

Zelo inspirativno je bilo videti EAP ponudnike s celotnega sveta ter podeliti svoje izkušnje, dobre prakse, najnovejša dognanja.

Your workshop was amazing” 

Pohvala udeleženke interaktivne delavnice.