Raziskava Morneau Shepell je pokazala, da je donosnost naložbe v primeru vpeljave EAP v podjetje:
– 3:1 za mikro in majhna podjetja,
– 5:1 za srednje velika podjetja ter
– 9:1 za velika podjetja.

Za več izsledkov omenjene raziskave si poglejte celotno poročilo na tej povezavi.