Ker posameznik na delovnem mestu preživi velik del življenja, to pomembno vpliva na njegovo zdravje in počutje. Če zaposleni doživljajo pozitiven občutek koristnosti in potrditve pri delu, podpore sodelavcev ter imajo možnost izražanja svoje kreativnosti pri delu, potem je delovno mesto pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja. Kadar je delo neustrezno organizirano, lahko ta negativno vpliva na duševno zdravje zaposlenih.

Zakaj in kako ustrezno skrbimo za duševno zdravje na delovnem mestu si oglejte v publikaciji NIJZ “Skrb za duševno zdravje tudi na delovnem mestu“.