V letu 2023 slovenska Listina raznolikosti ponovno organizira Workplace Inclusion Champion izobraževanje oz. izobraževanje W.I.C, ki odgovarja na aktualne potrebe s področja raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu.

Izobraževanje je namenjeno ključnim kadrom vašega podjetja, ne glede na velikost podjetja, ki vodijo time in sodelujejo pri razvoju organizacije na vseh nivojih. Udeleženci izobraževanja pridobijo znanja različnih področij:

  • implementacija vrednot raznolikosti kot ključa za doseganje trajnosti,
  • spodbujanje vključujočega delovnega okolja z zagotavljanjem starostne raznolikosti, enakosti spolov in vključenosti ranljivih skupin,
  • doseganje boljših poslovnih in trajnejših rezultatov,
  • priprava akcijskega načrta za lastno organizacijo, ki se ga lahko takoj udejanji.

V letu 2022 se je izobraževanja v treh državah udeležilo prvih 73 oseb – 1. generacija WIC, ki so pohvalili aktualnost ter uporabnost znanj ter priložnost za mreženje, izmenjavo dobrih praks in iskanje skupnih rešitev na aktualne izzive delodajalcev. Med prejemniki certifikata je tudi naša sodelavka, Alenka Korez Gajšek.

Z zgodnjo prijavo do 13.2.2023 si zagotovite svoje mesto na izobraževanju!

Več informacij in povezavo do prijavnice najdete na tej povezavi.