Velik del Slovenije so v zadnjih dneh prizadele nepredstavljive nesreče in krizni dogodki. Mnogi so ostali brez imetja, domov in zavetja, kar močno zamaje občutek varnosti, ki je temeljna človeška potreba. Prav tako se lahko srečujejo še z izgubami bližnjih in strahom pred prihodnostjo.

Ljudje smo se in se še bomo na takšne razmere različno odzvali. Nekateri bodo dalje funkcionirali kot prej, nekateri bodo to zmogli s pomočjo ožjega kroga, drugi bodo potrebovali strokovno pomoč. V takih trenutkih je vsaka, psihološka, socialna in praktična podpora posameznikom in družinam več kot dobrodošla. Predvsem v zgodnji fazi, tik po nesreči, se zelo povečajo potrebe prizadetih v nesreči in takrat je podpora najpomembnejša.

Za pomoč pri soočanju s trenutno težko situacijo, s posledicami naravnih nesreč in drugih kriznih razmer, vam nudimo nekatere usmeritve, ki vam lahko pomagajo pri skrbi zase, pogovoru s prizadetimi posamezniki, otroki ter različne vire, kamor se lahko obrnete po pomoč: