Psihološko prvo pomoč lahko nudimo čisto vsi. Gre za obliko pomoči, ki jo nudimo osebi v duševni stiski, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali se stiska ne razreši. Znanje iz psihološke prve pomoči je pomembna veščina, ki bi se je morali priučiti predvsem vodstveni kadri, da bi lahko prepoznali znake težav v duševnem zdravju pri zaposlenih.

Če bi želeli svoje vodje usposobiti za nudenje psihološke prve pomoči, so vam na voljo tudi izobraževanja za vodje, ki pokrivajo omenjeno področje. Za ponudbo nas kontaktirajte, podrobnosti o izobraževanju pa najdete na tej povezavi.