Izpolnite vprašalnik, ki ga najdete na tej povezavi in preverite kakšno psihološko varnost občutite v vašem delovnem timu.

Psihološka varnost je koncept oz. verjetje posameznika, da je delovno mesto varno mesto, kjer lahko spregovori, navaja ideje, predlaga popravke in celo prizna napake. Predstavlja torej občutek varnosti in samozavesti, da je posameznikovo mnenje slišano in cenjeno.

Nizko psihološko varnost lahko v podjetju hitro prepoznamo, značilni znaki pa so, da zaposleni med sestanki ne postavljajo veliko vprašanj, ne priznavajo svojih napak ali celo krivijo druge sodelavce, da v razpravah prevladujejo vodje, se delovni tim izogiba težkim pogovorom in perečim tematikam ter da zaposleni redko podajajo povratno informacijo, prav tako je ne zaposleni in ne vodje ne zahtevajo ali pričakujejo. Čeravno bi se morda zdelo drugače, tudi izogibanje in pomanjkanje nesoglasij ne nakazuje na visoko, pač pa nizko psihološko varnost, kajti nesoglasja zaradi različnih stališč so celo dobrodošla, saj na tak način spodbujamo inovativne ideje in rešitve. V delovnem okolju z nizko psihološko varnostjo si zaposleni tudi redkeje medsebojno pomagajo.

Psihološka varnost je neposredno povezana z vodstveno učinkovitostjo. Raziskave so namreč pokazale, da ko zaposleni ocenijo sposobnosti vodij z 9 ali 10, imajo povprečno oceno psihološke varnosti 84 %. Kadar sposobnost svojih vodij ocenijo s 6 ali manj, imajo povprečno oceno psihološke varnosti 36 %.

Vpeljava celovite storitve Employee Assistance Program lahko vaši organizaciji preko izobraževanj in usposabljanj vodij pomaga pri vzpostavljanju vključujoče organizacijske kulture, takojšnja psihološka podpora, namenjena zaposlenim in njihovim družinskim članom, pa zvišuje občutek psihološke varnosti v podjetju.