Naši gostje, mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., psihiater, kadrovica Mateja Horvat Zakrajšek in psihologinja Katja Novak so na včerajšnjem dogodku, (Za)varujmo duševno zdravje zaposlenih, navedli pomembne značilnosti duševnega zdravja posameznikov in vpliv na bolniške odsotnosti z dela v Sloveniji, izpostavili pomen varovanja duševnega zdravja zaposlenih ter predstavili dokazano učinkovit Employee Assistance Program (EAP) preko dobre prakse podjetja SPAR Slovenija, d.o.o.

Za vse, ki se našega dogodka niste mogli udeležiti, si lahko spodaj ogledate glavne točke vsebine:

  • Trenutno stanje

Podatki kažejo, da pri zaposlenih v zadnjem času opažamo več težav v duševnem zdravju, kar nakazujejo tudi podatki NIJZ. Veliko podjetij pa še zmeraj poroča, da pri zaposlenih ne opažajo sprememb v duševnem zdravju, kar lahko nakazuje na pomanjkanje usposobljenosti za prepoznavanje težav v duševnem zdravju zaposlenih, predvsem pri vodstvenih kadrih. Za težave v duševnem zdravju so bolj dovzetne ženske in posamezniki s slabšim socialno ekonomskim statusom.

  • Covid-19

Ukrepi za zajezitev pandemije covida-19 so poglobili že obstoječe težave in razgalili težave v zdravstvenem sistemu: velik problem predstavljajo nedopustno dolge čakalne dobe, omejen in neenakomeren dostop do storitev, kot tudi nepovezanost sistema psihosocialne pomoči in duševnega zdravja.

  • Ni vse samo slabo

Na področju duševnega zdravja v Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja iz leta 2018 navaja ukrepe za krepitev duševnega zdravja, delodajalci vse pogosteje iščejo strokovno podporo za svoje zaposlene tudi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, zaposleni pa so vedno bolj ozaveščeni in pripravljeni iskati pomoč. Raziskava Ameriškega psihološkega združenja je pokazala, da je duševno zdravje postalo prioriteta za kar 59 % zaposlenih.

  • Izgorelost

Izgorelost se lahko pojavlja tudi pri zaposlenih, ki svoje delo aktivno, zavzeto in radi opravljajo. Pomembno je, da zaposleni pri sebi prepoznavajo svoje kapacitete in meje postavijo, preden te kapacitete presežejo. Izobraževanja in usposabljanja iz psihološke prve pomoči lahko vodstvenim kadrom pomagajo pri prepoznavanju težav v duševnem zdravju zaposlenih (tudi izgorelosti) in jim pravočasno pomagajo do strokovne pomoči.

  • Employee Assistance Program

Namen EAP-ja je takojšnja 24/7 psihološka pomoč za zaposlene in ožje družinske člane pri razreševanju najrazličnejših težav in stisk, ki izvirajo bodisi iz delovnega okolja ali iz zasebnega življenja in negativno vplivajo na posameznikovo zdravje in počutje pa tudi na delovno storilnost. Izvajanje EAP v podjetju povečuje občutek varnosti pri zaposlenih in tako viša psihološko varnost.

  • Dobra praksa

Dobra praksa podjetja SPAR Slovenija kaže, da je EAP celovita in sistemska rešitev, ki predstavlja enakopravno rešitev za zaposlene in njihove ožje družinske člane iz vseh regij, slednji pa se nanjo pozitivno odzivajo. Predstavlja storitev, ki ponuja več, kot zaposlenim trenutno ponuja javni zdravstveni sistem. Pomemben razlog za vpeljavo storitve EAP je bila tudi podpora vodjem, pri reševanju timskih konfliktov in usposabljanju vodij za prepoznavanje težav v duševnem zdravju zaposlenih. Pri implementaciji EAP v podjetje je ključna podpora vodstva in uspešna promocija preko plakatov, okrožnic, člankov, predstavitev in delavnic.

  • Koriščenost in učinkovitost EAP

Mednarodni EAP ponudniki ugotavljajo, da se splošna koriščenost EAP-ja s strani zaposlenih giblje med 3 – 6 %, longitudinalna raziskava WOS 2021 pa je pokazala, da je naložba v EAP donosna že tudi, če EAP koristita le 1 – 2 % zaposlenih. Rezultate raziskave smo predstavili v infografiki na tej povezavi.

Se vidimo prihodnjič!