Od 8. do 10. junija je v Atenah potekala že 20. konferenca EAEF (evropsko združenje strokovnjakov s področja EAP) z naslovom »The future is now«. Ključni zaključki konference, ki sta se je udeležili tudi naši sodelavki Julija Peklar in Katja Novak, so:

  • EAP je bil v času pandemije covida-19 prepoznan kot učinkovita rešitev za reševanje stisk zaposlenih;
  • koriščenost EAP-ja je v času pandemije in tudi po njej narasla;
  • svet se sooča s številnimi izzivi, je vedno bolj krhek in nelogičen (iz VUCA modela, prehajamo v BANI model), kar močno vpliva na zdravje in počutje zaposlenih, zato bo imel EAP tudi v prihodnosti ključno vlogo pri ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih;
  • uspešna implementacija EAP-ja ni možna brez ustrezne podpore vodstva in stalnih promocijskih aktivnosti med zaposlenimi;
  • vsakodnevno narašča število aplikacij za izboljšanje počutja, pomoč pri nespečnosti, depresiji ipd., vendar pa nekatere nimajo ustreznih strokovnih podlag, njihova učinkovitost ni dobro raziskana in nenazadnje težko nadomestijo pristni človeški stik, ki ga omogočajo telefonska ali osebna svetovanja v EAP.

Za več utrinkov iz konference, spremljajte EAEF na LinkedIn.