Vodje se pri delu z zaposlenimi soočajo z različnimi izzivi. Zaradi vse večjih psiholoških obremenitev tudi vodje, tako kot zaposleni, potrebujejo ustrezno psihološko podporo, saj le opolnomočeni vodje lahko učinkovito prispevajo k pozitivni delovni kulturi. Podrobne odgovore na vprašanje »Zakaj je vodje treba psihološko opolnomočiti?« lahko najdete v isto imenskem članku naše sodelavke Alenke Korez Gajšek, ki je bil objavljen v HR&M reviji, avg/sept, št. 41, letnik 8.