V Sloveniji smo,  med letoma 2016 in 2021, izmed držav OECD, beležili najvišji delež delovno sposobnih odraslih v duševni stiski, ki so želeli pomoč, a je niso mogli dobiti zaradi finančnih omejitev, čakalnih dob ali prevoza. Zaradi navedenega, pa tudi v luči gospodarskega bremena težav v duševnem zdravju, ki se kaže z absentizmom, invalidskim upokojevanjem in prezgodnjo smrtjo, je Slovenija ureditev tega področja uvrstila med prioritete v prihajajočem letu. Vlada namerava pripraviti tri nove zakone na omenjenem področju, in sicer Zakon o duševnem zdravju, Zakon o psihološki dejavnosti in Zakon o psihoterapiji.

Več informacij s področja duševnega zdravja prebivalcev, najdete v 9. poglavju Pregleda stanja na področju zdravstva v Sloveniji – januar 2023.