Pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka vsako leto obeležujemo svetovni dan boja proti raku, mednarodni dan za ozaveščanje o raku ter spodbujanje preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja raka. Lansko leto se je pričela triletna kampanja pod geslom »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom«. V sodelovanju Ministrstva za zdravje in Onkološkega inštituta Ljubljana v Sloveniji celovito obravnavo uresničujemo z državnim programom obvladovanja raka (DPOR 2022-2026), ki predpostavlja okrepljeno primarno preventivo, izvajanje učinkovitih presejalnih programov, čim zgodnejši diagnostiko raka ter dolgoročno celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo.