S pomočjo lestvice čuječe pozornosti in zavedanja na tej povezavi preverite, v kolikšni meri se v vašem vsakdanu resnično zavedate telesa, misli in občutkov.

Čuječnost je že dobro poznana praksa, s katero lahko posamezniki učinkovito obvladujejo stres, krepijo svojo pozornost in zavedanje ter povečujejo občutek sprejemanja situacije takšne kot je ter zadovoljstva z lastnim življenjem.

Različne vaje čuječnosti so pogosto orodje v procesu psiholoških svetovanj tudi v okviru Employee Assistance Program (EAP) in lahko pomembno zmanjšajo raven stresa in opolnomočijo posameznika za učinkovito spopadanje s stiskami in težavami.