Najnovejša Deloittova raziskava Women @ Work: A Global Outlook med 5000 ženskami iz 10 različnih držav je pokazala, da so stres, nadlegovanje in mikroagresije do ženske v delovnih okoljih še vedno na visoki ravni. Prav tako je več kot polovica žensk poročala, da so pod večjim stresom kot lani, skoraj polovica pa jih je navedlo, da so izgorele. Izgorelost je eden od najpomembnejših dejavnikov, da ženske zapuščajo delovna mesta, saj je skoraj 40 % anketirank to navedlo kot glavni vzrok za iskanje nove službe.

Navedeni rezultati kažejo na pomembnost prepoznavanja izčrpanosti in izgorelosti tako pri sebi, kot pri svojih sodelavcih ter ureditev organizacijske kulture in politik, ki bo povečevala fleksibilnost in obenem skrbela za izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Pri tem vam lahko pomembno pomaga tudi EAP.