Služba za analize in razvoj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo poročilo “Kazalniki blaginje” za Slovenijo za leto 2021.

Slovenija dosega dobre rezultate na področju varnosti, stanovanj, usklajevanja dela in prostega časa, stopnji brezposelnosti in plačni vrzeli med spoloma. Neenakost porazdelitve dohodka in tveganje socialne izključenosti pa sta celo med najnižjimi v EU.

Največji izzivi, kot jih prikazujejo glavni kazalniki pa so kakovost okolja, državljansko udejstvovanje, zadovoljstvo z življenjem (posebej zadovoljstvo študentov), stopnja delovne aktivnosti ter digitalne spretnosti odraslih.

Podrobne rezultate si lahko ogledate v dokumentu, ki ga lahko prenesete na tej povezavi.