Naša sodelavka, psihologinja Monika Ficjan, se je lani jeseni udeležila skoraj 3-mesečnega izobraževanja z naslovom »Kako se naučiti inovativnega delovanja in vodenja oz. 12 dejavnikov inoviranja«, ki ga je izvajala predavateljica leta 2022, Nastja Mulej, licencirana predavateljica po Michaelidesovem modelu umetnost inoviranja. Na intenzivni delavnici je Monika kot udeleženka spoznala prednosti kreativnega razmišljanja, načine generiranja in vrednotenja idej, kako organizirati delovno okolje, da spodbuja inovativnost in pridobila dodatna znanja za vzpostavitev in negovanje inovacijske kulture v organizacijah. Posebne izkušnje je pridobila tudi z uporabo specifičnih orodij za spodbujanje kreativnosti in inoviranja v delovnih organizacijah.

Kakšna pa je inovacijska kultura v vaši organizaciji?