Kaj psihološko svetovanje je:

 • strokovna obravnava,
 • uporaba specifičnih svetovalnih metod z namenom opolnomočenja klienta, da osebnostno zraste ter doseže boljšo kvaliteto svojega življenja,
 • krajši proces, v katerem klient razkrije svoje misli in čustva, ki so vezana na problem, ima aktivno vlogo ter običajno osvoji nove veščine, ki ga bodo podprle v prihodnjih življenjskih izzivih.

Kaj psihološko svetovanje ni:

 • ”navaden” pogovor,
 • dajanje konkretnih nasvetov s strani svetovalca za rešitev specifične klientove situacije,
 • enkratno srečanje, v katerem klient razkrije svoje misli in čustva, z namenom razbremenitve svoje trenutne stiske, a pri tem ostane v pasivni vlogi – ”kanalizacija”,
 • daljši, bolj poglobljen (psihoterapevtski) proces, v katerem se raziskuje globlje, pogosto tudi nezavedne, vplive na klientove čustvene, miselne in vedenjske odzive na življenjske situacije.

Povzeto po: POSVET. Center za psihološko svetovanje.

 • Tisti gradniki, ki pripomorejo, da psihološko svetovanje doseže svoj namen, torej da se težava zaposlenega ali njegovega ožjega družinskega člana čimprej razreši, so:
 • dobro poznavanje namena procesa psiholoških svetovanj,
 • jasnost glede tega, kaj je vloga svetovalca in kaj klienta,
 • želja in pripravljenost za spremembo ter
 • spoštljiv, odprt in povezovalen svetovalni odnos

Cilj na individualni ravni je dosežen ➡ klient se po procesu počuti bolje, opolnomočen je za reševanje svojih težav, pridobi na samozavesti, izboljša se mu samopodoba, v odnosih prej in bolj učinkovito izrazi, kaj potrebuje, česa ne želi, ipd.

Cilj na ravni podjetja je dosežen ➡ zaposleni na delovnem mestu tvorno prispeva v delovno sredino, je produktiven, zavzet, zadovoljen, ustvarjalen, itd.