Izsledki globalne Deloittove študije milenijcev in generacije z kažejo, da želi približno 40 % generacije Z in 25 % milenijcev v naslednjih dveh letih pustiti trenutno službo, tretjina jih je to pripravljena storiti celo brez nove službe na vidiku.

Mlajše generacije se za delo v določeni organizaciji odločijo v prvi vrsti zaradi dobrega ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, priložnostmi za učenje in razvoj, šele na tretje mesto se uvrščajo višina mesečne plače in druge finančne ugodnosti.

Kot način za vzpostavljanje ravnovesja v življenju vidijo fleksibilno delo. Tri četrtine anketiranih si želi hibridnega dela na daljavo, številni si želijo bolj fleksibilnega delovnika. Izsledki raziskave nakazujejo, katerim področjem organizacije dela se bodo podjetja primorana posvetiti v prihodnje, če bodo želela privabiti in ohraniti ključne kadre.