Podjetja vse pogosteje prepoznavajo prednosti krepitve in ohranjanja duševnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih, pri implementaciji pa se še zmeraj pogosto srečujejo z določenimi težavami. Med najpogostejšimi so:

1.       Izključenost zaposlenih: Če zaposleni niso vključeni v oblikovanje in načrt izvajanja ukrepov, lahko to vpliva na nezanimanje, nižjo angažiranost in nižjo vključenost zaposlenih.

2.       Pomanjkanje podpore vodstva: Podpora vodstva je več kot samo spodbujanje zaposlenih k sodelovanju v ukrepih, saj tudi jasno odraža kulturo delovnega okolja in vrednost zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

3.       Univerzalen pristop:  Težava univerzalnega pristopa je, da predpostavlja, da so dejavniki duševnega zdravja in dobrega počutja enaki za vse.

4.       Nejasni cilji: Samo jasni cilji so lahko dober temelj za načrtovanje ukrepov, hkrati pa povečajo verjetnost, da bodo ukrepi postali del dolgoročne strategije.

5.       Pomanjkanje virov: Ustrezna skrb za duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih zahteva finančne, kadrovske in časovne vire.

Pri učinkovitem načrtovanju, izvajanju in vrednotenju ukrepov promocije duševnega zdravja na delovnem mestu našim naročnikom pomagamo tudi z istoimensko delavnico, o kateri si lahko več preberete na tej povezavi. Za ponudbo prilagojeno vašim potrebam nas kontaktirajte.